Göteborgs Konstmuseum
Stenastipendie utställning 2017