Göteborg Konstmuseum
Stena Kulturstipendiat 2017
Utst. 2/12 2017 - 28/1 2018